Schymberg Award 2018

Schymbergsstiftelsen anordnar 2018 för första gången den nationella tävlingen för unga operasångare kallad Schymberg Award, tillsammans med Stiftelsen Kungliga Teaterns Operasolister och Nordiska Kammarorkestern i Sundvall.

Det är en tävling som kommer att hållas vartannat år med början 2018. Då inriktar den sig på svenska sångare, för att nästa gång, 2020, ha en internationell inriktning, och det nationella och det internationella kommer sedan att växla.

76 unga sångare hade vid anmälningstidens utgång, den 9 mars, anmält sig till tävlingen med inspelningar. 18 av dessa valdes sedan ut till den semifinal som ägde rum den 2 juni. Av denna grupp talangfulla unga sångare valde sedan en jury ut sex finalister, som alltså kommer att delta i finalkonserten för  Schymberg Award 2018.

De sex finalisterna är:

Finalkonserten äger rum den 27 oktober på Tonhallen, Sundsvall, Då sjunger finalisterna två nummer tillsammans med Nordiska Kammarorkestern under deras nya konstnärliga ledare och dirigent Eva Ollikainen: var sin aria och, för att särskilt hedra Hjördis Schymbergs minne och arvet efter henne, en sång med svenska som originalspråk.

Juryn vid detta tillfälle – Erik Graune, Elisabet Ljungar, Hillevi Martinpelto, Eva Ollikainen, Philipp Vogler, och med Schymbergsstiftelsens sekreterare Anders Olsson som ordförande, utser vid detta tillfälle tre pristagare: Första pris 50.000 kr, andra pris 25.000 kr, och tredje pris 10.000 kr.

Det är en stor ära för Schymbergsstiftelsen att få genomföra denna tävling i Hjördis Schymbergs namn med final i Sundsvall tillsammans med Nordiska kammarorkestern, och genom tävlingen verka för att uppmärksamma både unga sångare och operakonsten i Sverige, helt i enlighet med Hjördis Schymbergs ideal.

***

Hjördis Schymberg var en av Sveriges mest kända operasångare, inte bara nationellt och vid Stockholmsoperan utan i hela världen. Hon hade en lång karriär och avled 2008, nittionio år gammal. Bland annat sjöng hon fler än 100 föreställningar tillsammans med Jussi Björling.

Hennes barndomshem, Schymbergsgården på Alnön, gjorde hon till en kursgård för unga musiker och sångare. Schymbergsstiftelsen förvaltar arvet efter Hjördis Schymberg: verksamheten i Schymbergsgården, hennes namn och gärning.

Kontakt: Anders Olsson, anders.olsson@miun.se; +46 70 252 76 44