Schymberg Award 2021

Schymbergsstiftelsen anordnade 2018 för första gången The Hjördis Schymberg Award, en tävling för unga operasångare, tillsammans med Stiftelsen Kungliga Teaterns Operasolister och Nordiska Kammarorkestern i Sundvall.

År 2018 hade tävlingen en nationell inriktning och vände sig till unga svenska operasångare. Efter anmälningsdatum den 9 mars valde en jury bland de många anmälningarna ut 18 sångare till en semifinal, som hölls på Hugoteatern, Operahögskolan Stockholm, den 2 juni. Av dem deltog sex finalister i finalkonserten den 27 oktober 2018 på Tonhallen, Sundsvall,  tillsammans med Nordiska Kammarorkestern.

De sex finalisterna var Sofie Asplund Sigrid Vetleseter Bøe, Anna Forsebo, My Johansson, Karin Osbeck och Erik Rosenius. Mottagarna av de tre stipendierna som delades ut vid detta tillfälle blev Sofie Asplund, 50.000 kr, Erik Rosenius, 25.000 kr och Karin Osbeck, 10.000 kr.

***

Hjördis Schymberg Award är en tävling som framöver kommer att hållas vartannat år. År 2021 har den en nordisk inriktning. Anmälningsdatum är den 9 mars 2020. Semifinal kommer att äga rum den 29 augusti 2020, och finalkonserten för sex finalister blir den 27 februari 2021, på Tonhallen i Sundvall, tillsammans med Nordiska Kammarorkestern.

Det är en stor ära för Schymbergsstiftelsen att få genomföra denna tävling i Hjördis Schymbergs namn med final i Sundsvall tillsammans med Nordiska kammarorkestern och Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister, och genom tävlingen verka för att uppmärksamma både unga sångare och operakonsten i Sverige, helt i enlighet med Hjördis Schymbergs ideal.

Hjördis Schymberg var en av Sveriges mest kända operasångare, inte bara nationellt och vid Stockholmsoperan utan i hela världen. Hon hade en lång karriär och avled 2008, nittionio år gammal. Bland annat sjöng hon fler än 100 föreställningar tillsammans med Jussi Björling.

Hennes barndomshem, Schymbergsgården på Alnön, gjorde hon till en kursgård för unga musiker och sångare. Schymbergsstiftelsen förvaltar arvet efter Hjördis Schymberg: verksamheten på Schymbergsgården, hennes namn och hennes gärning.

Kontakt: Anders Olsson, anders.olsson@miun.se; +46 70 252 76 44

The Hjördis Schymberg Song Award 2021

This singing competition for young opera singers, The Hjördis Schymberg Award, is an initiative by the Hjördis Schymberg Foundation, together with The Foundation for Soloists at the Royal Stockholm Opera and the Nordic Chamber Orchestra, Sundsvall. The first finals took place in 2018, and the second will take place on February 27, 2021.

In 2018, The Hjördis Schymberg Award aimed at young Swedish opera singers. After the date for applications, a jury selected, out of the numerous participants, 18 singers for the semifinals, held at the Hugo Theatre, the Stockholm University College of Opera, on June 2. On this occasion, the jury selected six finalists for the final concert on October 27, 2018, at the Tonhallen concert hall, Sundsvall, with the Nordic Chamber Orchestra.

The six finalists were Sofie Asplund, Sigrid Vetleseter Bøe, Anna Forsebo, My Johansson, Karin Osbeck, and Erik Rosenius. Three of the finalists received scholarships: Sofie Asplund, SEK 50,000; Erik Rosenius, SEK 25.000, and Karin Osbeck, SEK 10,000.

The Hjördis Schymberg Award for young opera singers is a competition which rakes place every second year. In 2020, it aims at Scandinavian singers. Application date is April 15, and application requirements will soon be announced. Semifinals will be in Stockholm on August 29, and the final concert, with the Nordic Chambundsvall.er Orchestra, will take place on February 27, 2021, at the Tonhallen concert hall,

It is a great honour for the Schymberg Foundation to organise this competition in the name of Hjördis Schymberg together with the Foundation for Soloists at the Royal Stockholm Opera and the Nordic Chamber Orchestra, with a final concert in Sundsvall. The Schymberg Award provides a means to recognise young singers and the art of opera singing, all in accordance with Hjördis Schymberg’s own ideals.                            

Hjördis Schymberg was one of the best known and recognised Swedish opera singers, not only nationally, at the Royal Opera in Stockholm, but also internationally. She had a long singing career and a long life, which ended in 2008, when she was 99 years old, and made more than 100 performances together with Jussi Björling, the Swedish tenor.

Her childhood home, The Scymberg House, at the Alnö Isle outside Sundsvall, she converted to a home for young musicians and singers, for masterclasses and concerts. The Schymberg Foundation has as its assignment to maintain and develop the legacy of Hjördis Schymberg: activities at the Schymberg House, her name and her achievements.

Contact: Anders Olsson, anders.olsson@miun.se; +46 70 252 76 44

 

 

 

 

About Hjördis Schymberg

One of the leading singers of the Stockholm Royal Opera

Information

Schymberg award audition

Send us your audio sample with two contrasting arias

no later than the 15th of April