Schymberg Award

Schymbergsstiftelsen anordnade 2018 för första gången Schymberg Award, en tävling för unga operasångare, tillsammans med Stiftelsen Kungliga Teaterns Operasolister och Nordiska Kammarorkestern i Sundvall.

År 2018 hade tävlingen en nationell svensk inriktning. Efter sista anmälningsdatum valde en jury bland de många anmälningarna ut 18 sångare till en semifinal. Av dem deltog sedan sex finalister i en finalkonsert med Nordiska Kammarorkestern, Sundsvall.

De sex finalisterna var Sofie Asplund Sigrid Vetleseter Bøe, Anna Forsebo, My Johansson, Karin Osbeck och Erik Rosenius. Mottagarna av de tre stipendierna som delades ut vid detta tillfälle blev Sofie Asplund, 50.000 kr, Erik Rosenius, 25.000 kr och Karin Osbeck, 10.000 kr.

Schymberg Award är en tävling som kommer att hållas vartannat år. Nästa tävling har sin final den 27 februari 2021. Den är nordisk och vänder sig till unga operasångare, under 37 år, i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Sista anmälningsdatum är den 15 april 2020. Semifinal kommer att äga rum den 29 augusti 2020, och finalkonserten för sex finalister blir alltså den 27 februari 2021, på Tonhallen i Sundsvall, tillsammans med Nordiska Kammarorkestern.

Det är en stor ära för Schymbergsstiftelsen att få genomföra denna tävling i Hjördis Schymbergs namn tillsammans med Nordiska Kammarorkestern och Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister och att genom tävlingen uppmärksamma unga sångare och operakonsten i Norden, helt i enlighet med Hjördis Schymbergs ideal.

Hjördis Schymberg var en av Sveriges mest kända operasångare, inte bara nationellt och vid Stockholmsoperan utan i hela världen. Hon hade en lång karriär och avled 2008, nittionio år gammal. Bland annat sjöng hon fler än 100 föreställningar tillsammans med Jussi Björling.

Hennes barndomshem, Schymbergsgården på Alnön, gjorde hon till en kursgård för unga musiker och sångare. Schymbergsstiftelsen förvaltar arvet efter Hjördis Schymberg: verksamheten på Schymbergsgården, hennes namn och hennes gärning.

The Hjördis Schymberg Song Award 2021

This singing competition for young opera singers, Schymberg Award, is an initiative by the Hjördis Schymberg Foundation, together with The Foundation for Soloists at the Royal Stockholm Opera and the Nordic Chamber Orchestra, Sundsvall. The first finals took place in 2018, and the second will take place on February 27, 2021.

In 2018, Schymberg Award aimed at young Swedish opera singers. After the last date for applications, a jury selected, out of the numerous participants, 18 singers for the semifinals. Of those, six finalists took part in the final concert at the Tonhallen concert hall, Sundsvall, together with the Nordic Chamber Orchestra.

The six finalists were Sofie Asplund, Sigrid Vetleseter Bøe, Anna Forsebo, My Johansson, Karin Osbeck, and Erik Rosenius. Three of the finalists received scholarships: Sofie Asplund, SEK 50,000; Erik Rosenius, SEK 25.000, and Karin Osbeck, SEK 10,000.

Schymberg Award for young opera singers is a competition, which takes place every second year. The next competition will have the finals on February 27, 2021. It is Nordic and invites young opera singers, under 37 years of age, in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Last application date is April 15, 2020. Semifinals will be held on August 29, 2020, and the final concert for six finalists will take place on February 27, 2021, at the Tonhallen concert hall, Sundsvall, together with the Nordic Chamber Orchestra.

It is a great honour for the Schymberg Foundation to organize this competition in the name of Hjördis Schymberg, together with the Foundation for Soloists at the Royal Stockholm Opera and the Nordic Chamber Orchestra. The Schymberg Award provides a means to recognize young singers and the art of opera in singing in the Nordic countries, all in accordance with Hjördis Schymberg’s own ideas.

Hjördis Schymberg was one of the best known and most recognized Swedish opera singers, not only nationally, at the Royal Opera in Stockholm, but also internationally. She had a long singing career and a long life, which ended in 2008, when she was 99 years old, and she made more than 100 performances together with Jussi Björling, the Swedish tenor.

Her childhood home, the Schymberg House, at the Alnö Isle outside Sundsvall, she converted to a home for young musicians and singers, for masterclasses and concerts. The Schymberg Foundation has as its assignment to maintain and develop the legacy of Hjördis Schymberg: activities at the Schymberg House, her name and her achievements.

Contact: Anders Olsson, anders.olsson@miun.se; +46 70 252 76 44

 

 

 

 

 

 

Kontakt