Finalister Schymberg Award 2018

Schymbergsstiftelsen anordnade 2018 för första gången Schymberg Award, en tävling för unga operasångare, tillsammans med Stiftelsen Kungliga Teaterns Operasolister och Nordiska Kammarorkestern i Sundsvall.

År 2018 hade tävlingen en nationell inriktning och vände sig till unga svenska operasångare. Efter anmälningsdatum den 9 mars valde en jury bland de många anmälningarna ut 18 sångare till en semifinal, som hölls på Hugoteatern, Operahögskolan Stockholm, den 2 juni. Av dem deltog sex finalister i finalkonserten den 27 oktober 2018 på Tonhallen, Sundsvall,  tillsammans med Nordiska Kammarorkestern.

De sex finalisterna var Sofie Asplund Sigrid Vetleseter Bøe, Anna Forsebo, My Johansson, Karin Osbeck och Erik Rosenius. Mottagarna av de tre stipendierna som delades ut vid detta tillfälle blev Sofie Asplund, 50.000 kr, Erik Rosenius, 25.000 kr och Karin Osbeck, 10.000.

Hjördis Schymberg Award är en tävling som kommer att hållas vartannat år. År 2020 har den en nordisk inriktning. Anmälningsdatum är den 9 mars 2020. Semifinal kommer att äga rum den 29 augusti 2020, och finalkonserten för sex finalister blir den 27 februari 2021, på Tonhallen i Sundvall, tillsammans med Nordiska Kammarorkestern.

Det är en stor ära för Schymbergsstiftelsen att få genomföra denna tävling i Hjördis Schymbergs namn med final i Sundsvall tillsammans med Nordiska kammarorkestern och Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister, och genom tävlingen verka för att uppmärksamma både unga sångare och operakonsten i Sverige, helt i enlighet med Hjördis Schymbergs ideal.

About Hjördis Schymberg

One of the leading singers of the Stockholm Royal Opera

Information