Anna Forsebo

Under finalen av Schymberg Award kommer Anna Forsebo sjunga sången I skogen (Wilhelm Stenhammar) och arian Vorrei spiegarvi, oh dio!, ett tillägg till operan Pasquale Anfossis opera Il curioso indiscreto, skriven av W.A Mozart.

Schymberg Award