Erik Rosenius

Under finalen av Schymberg Award kommer Erik Rosenius sjunga sången  En positivvisa (Wilhelm Stenhammar) och arian Ella giammai m’amò! ur operan Don Carlo av Guiseppe Verdi.

Schymberg Award